Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện

Tổng số truy cập: 49.238

Online trong ngày: 3

Đang online: 11

Kế hoach đăng ký học phần HKII (ĐH – K10 VÀ CĐ – K41)

0

       Thực hiện tổ chức đăng ký học phần cho sinh viên ĐH-K10 và CĐ – K41, Nhà trường thông báo kế hoạch đăng ký học phần HK2 (2015-2016) đối với sinh viên ĐH-K10 và CĐ – k41 như sau:
1. Lịch CVHT hướng dẫn cho sinh viên ĐH-K10 và CĐ – K41 đăng ký học phần:
TT Họ và tên CVHT Khoa Phụ trách
lớp sinh viên
Sí số SV Thời gian
hướng dẫn đăng ký
Địa điểm
1 Trần Bình Giang CNTT DHCTTCK10Z
CDCTTCK41Z
62
11
7h00-7h55 thứ Hai 25/01/2016  
 
 
"Phòng đọc điện tử" - Trung tâm TT-TV (tầng 4, nhà A1)
2 Hoàng Thị Minh Tâm CNTT DHCTTLK8Z 17 8h00-8h55
3 Nguyễn Đăng Thông Điện tử DHDTTCK10Z
DHDTTLK8Z
13
6
9h00-9h55
4 Trần Viết Phương CKĐL DHOTOCK10A 64 10h00-10h55
5 Lưu Đức Lịch CKĐL DHOTOCK10B 64 13h30-14h25
6 Dương Xuân Mỹ CKĐL DHOTOCK10C
CDOTOCK41Z
63
41
14h30-15h25
7 Nguyễn Hồng Ngoan CKĐL DHKCKCK10A 49 15h30-16h25
8 Phan Thế Quang CKĐL DHKCKCK10B
DHKCKLK08Z
48
1
16h30-17h25
9 Hoàng Văn Thức CKĐL DHOTOLK08Z 14 13h30-14h25 thứ Ba 26/01/2016
10 Nguyễn Văn Cường CKCT CLCCTMCK10Z 16 14h30-15h25
11 Lê Văn Sinh CKCT DHCTMCK10A
DHCTMLK08Z
47
11
15h30-16h25
12 Nguyễn Hữu Ngoạn CKCT DHCTMCK10B 47 16h30-17h25
13 Nguyễn Bá Thuận CKCT CDCTMCK41Z 16 7h00-7h55  
thứ Tư 27/01/206
 
"Phòng đọc điện tử" - Trung tâm TT-TV (tầng 4, nhà A1)
 
14 Ngô Thị Lê Điện DHDDTCK10A 71 8h00-8h55
15 Bùi Thanh Hòa Điện DHDDTCK10B DHDDTLK08Z 71
18
9h00-9h55
16 Phạm Văn Tuấn Điện DHDDTCK10C 71 10h00-10h55
17 Trần Duy Trinh Điện DHTDHCK10Z
DHTDHLK08Z
93
6
13h30-14h25
18 Nguyễn Văn Độ Điện CDDTCK41Z 48 14h30-15h25
19 Trần Minh Đức Kinh tế DHKTOCK10Z
DHQTKCK10Z
40
25
15h30-16h25
20 Lê Thị Ngân Kinh tế DHKTOLK08Z 21 16h30-17h25
Ghi chú:
- Danh sách CVHT ban hành kèm theo Quyết định số 07 ngày 08 tháng 01 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
- Nếu có lý do chính đáng không thực hiện được theo lịch trên đề nghị CVHT thực hiện vào các buổi khác chậm nhất trước 29/01/2016 và báo Phòng Đào tạo trước khi thực hiện.
2. Thời gian đăng ký học phần của sinh viên ĐH-K10 và CĐ – K41:
Sinh viên ĐH-K10 và CĐ – K41 đăng ký học phần HK2 (2015-2016) trên phần mềm từ ngày 25/01/2016 đến 29/01/2016. Trong quá trình đăng ký nếu gặp khó khăn sinh viên đề nghị trợ giúp từ CVHT của mình.
3. Tổ chức thực hiện:
- Phòng Đào tạo chuẩn bị nội dung tập huấn cho CVHT và cung cấp các quy chế, chương trình ... theo quy định.
- Các CVHT chủ trì phối hợp với Trợ lý công tác HSSV của khoa thông báo, hướng dẫn cho sinh viên cách đăng ký học phần và thời gian đăng ký học phần theo lịch trên.
- Các trưởng khoa thông báo và tạo điều kiện để CVHT tham gia tập huấn và hướng dẫn cho sinh viên.
- Trung tâm Thông tin – Thư viện bố trí người đóng, mở cửa Phòng đọc điện tử trong các thời gian trên.
- Ban xây dựng phần mềm QLGD phối hợp với Phòng Đào tạo, Trung tâm Thông tin – Thư viện hỗ trợ tập huấn cho CVHT; hỗ trợ CVHT hướng dẫn cho sinh viên đăng ký học phần.

HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com